Däckrazzia

Summary in English

Däckrazzior

För lågt lufttryck gör att däcken slits ut i förtid, ökar bränsleförbrukningen och kan göra att bilen bli svår att hantera i en kritisk situation. Risken för punktering ökar också.

  • Kör med rätt lufttryck så kan du fördubbla livslängden på dina däck.
  • För lågt lufttryck i däcken gör att olycksrisken ökar.
  • Om alla i Sverige körde med rätt lufttryck skulle miljön slippa 72 000 ton koldioxid per år.
  • Öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare.
  • Kolla lufttrycket minst varje månad. På moderna däck är det väldigt svårt att se på däcken om de har för lite luft och därför krävs regelbundna mätningar.
  • Information om rätt lufttryck finns i fordonets instruktionsbok samt vanligen också på en dekal vid tanklocket eller stolpen bakom förarstolen.
Polisen Energimyndigheten Däckbranschens Informationsråd NTF Bilprovningen VTI