Däckrazzia

Summary in English

Pressrum

Här finns bilder för nedladdning och för fri publicering.
Bildstorlekarna är angivna i pixlar.

Liten 800×675, 603 kb
Stor 2000×1688, 2,8 mb

Liten 800×533, 350 kb
Stor 3000×2000, 3,8 mb

Liten 800×533, 220 kb
Stor 3000×2000, 2,5 mb

Liten 800×533, 339 kb
Stor 3000×2000, 3,5 mb

Liten 800×533, 193 kb
Stor 3000×2000, 1,9 mb

Liten 800×531, 260 kb
Stor 3008×1998, 1,3 mb

Liten 800×533, 185 kb
Stor 3898×2598, 2 mb

Liten 533×800, 241 kb
Stor 3898×2598, 1,8 mb

Liten 800×532, 208 kb
Stor 3008×2000, 940 kb

PNG 320×281, 4 kb
EPS 165 kb

Liten 800×533, 178 kb
Stor 3898×2598, 2,2 mb

Liten 800×533, 158 kb
Stor 3898×2598, 2,1 mb

Liten 533×800, 212 kb
Stor 3898×2598, 1,7 mb

Liten 800×532, 196 kb
Stor 1814×1208, 954 kb

Liten 800×532, 118 kb
Stor 3008×2000, 1,3 mb

JPEG 591×633, 50 kb
EPS 448 kb

Polisen Energimyndigheten Däckbranschens Informationsråd NTF Bilprovningen VTI