Däckrazzia 2020

2020 års däckrazzior genomfördes huvudsakligen under september, med den sista däckrazzian för 2020 i Göteborg den 1 oktober. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Däckrazziorna arrangeras i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller.

Ökad trafiksäkerhet och bättre miljö

Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. De första däckrazziorna i Sverige genomfördes 2004.

Följ Däckrazzia på Facebook