Däckrazzia 2024

Däckrazzia med Däckkollen genomförs 2024 i slutet av augusti och första halvan av september. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Däckkollen arrangeras i anslutning till Polisens trafikkontroller samt på servicestationer där bilister tankar eller laddar sina bilar.

Ökad trafiksäkerhet och bättre miljö

Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Däckrazzia är en långsiktig satsning och firar i år 20-årsjubileum.

Följ Däckrazzia på Facebook