Preliminära resultat visar: Färre kör på slitna däck

Preliminära resultat från årets däckrazzior, som nu genomförs på olika ställen runt om i Sverige, visar att andelen bilar som hade minst ett slitet däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup var 26 procent. Detta är en klart lägre andel än vid de senaste årens däckrazzior och den lägst uppmätta andelen sedan däckrazziorna startade. De preliminära resultaten visar också att andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup på under 1,6 mm var 3,4 procent och att endast tre av tio har koll på lufttrycket i däcken.

– Sedan däckrazziorna startade har andelen bilar med olagligt mönsterdjup nästan halverats och nu ser vi även en minskning i andelen bilar med slitna däck. Om fler också hade koll på lufttrycket skulle resultaten sannolikt bli ännu bättre, Gunnar Österberg, trafikpolischef, Polismyndigheten i Västerbottens län.

Däckrazzior genomförs 2013 den 26 augusti till 6 september i Dalarna, Värmland, Södermanland, Gotland, Jönköping, Västra Götaland och Kalmar. De preliminära resultaten kommer från 1 024 undersökta bilar vid däckrazzior under periodens första dagar.

  Antal bilar Minst ett slitet däck (0–3 mm) Minst ett olagligt däck (<1,6 mm) Ej kollat tryck senaste månaden/vet ej Nästan punktering (16, bar eller mindre)
Sverige 2013, prel 1024 st 26,4% 3,4% 71,5% 6,6%
Sverige 2012 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7%
Sverige 2011 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6%
Sverige 2010 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3%
Sverige 2009 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4%
Sverige 2008 3102 st 28,8% 4,5% 69,0% Uppgift saknas
Sverige 2007 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6%
Sverige 2005 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6%

Däckrazziorna är en långsiktig samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Trafikverket. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön.

Mer information

För mer information, kontakta:


Följ Däckrazzia på Facebook