Resultat från däckrazzior visar: Färre kör på däck med olagligt mönsterdjup

Sedan däckrazziorna första gången genomfördes i större skala har den uppmätta andelen som kör med minst ett däck med olagligt mönsterdjup minskat med 65 procent, från 6,5 procent 2005 till 2,3 procent 2014. Däcken blir olagliga när mönsterdjupet går under 1,6 mm. Det har varit en tydligt minskande trend i andelen med olagligt mönsterdjup i mätningarna sedan 2005 och årets resultat är det klart lägsta hittills.

Samtidigt minskar även andelen som kör på slitna däck med tre millimeter mönsterdjup eller mindre, där årets resultat, 28,2 procent är den lägsta uppmätta andelen hittills.

– Vi hade befarat att vi skulle se fler slitna däck vid razziorna i år jämfört med föregående år på grund av den varma sommaren. När det är varmt blir gummit i däcken mjukare och slits mer. Men resultaten från årets däckrazzior visar att bilisterna tar sitt ansvar när det gäller däcken. Däckrazziorna som vi nu genomfört i tio år har sannolikt också bidragit till att öka insikten om att man ska hålla koll på sina däck, säger Anna Rönnle, NTF Stockholm/Gotland.

Däckrazzior genomfördes i år den 25 till den 27 augusti i Västerbotten, Södermanland, Gotland och Västra Götaland. Resultaten kommer från 525 undersökta bilar och antalet undersökta bilar är i år färre än vid tidigare års mätningar, vilket gör att den statistiska osäkerheten också är större.

  Antal bilar Minst ett slitet däck (0–3 mm) Minst ett olagligt däck (<1,6 mm) Ej kollat tryck senaste månaden/vet ej Nästan punktering (16, bar eller mindre)
Sverige 2014 525 st 28,2% 2,3% 70,9% 6,5%
Sverige 2013 2109 st 29,3% 3,4% 69,1% 7,0%
Sverige 2012 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7%
Sverige 2011 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6%
Sverige 2010 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3%
Sverige 2009 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4%
Sverige 2008 3102 st 28,8% 4,5% 69,0% Uppgift saknas
Sverige 2007 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6%
Sverige 2005 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6%

Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Energimyndigheten. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck.

Mer information

För mer information, kontakta:


Följ Däckrazzia på Facebook