Färre kör på slitna däck – men andelen vinterdäck på sommaren fortsätter öka

När däckrazziorna drog igång för tio år sedan hade var tredje undersökt bil minst ett slitet däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. Preliminära resultat från årets däckrazzior visar att andelen nu har minskat till var fjärde bil. Andelen bilar vid däckrazziorna som hade olagligt mönsterdjup på mindre än 1,6 mm har också minskat tydligt sedan däckrazziorna startade. Däremot visar mätningarna på en fortsatt ökning av andelen bilar med dubbfria vinterdäck på sommaren.

– Däcken har blivit bättre sedan den breda samverkan i däckrazziorna startade för tio år sedan, men det är oroande att se att fler väljer att köra på dubbfria vinterdäck även på sommaren, säger Anna Rönnle, NTF.

Dubbfria vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag På sommaren ger dubbfria vinterdäck sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanöver.

Däckrazzior genomförs i år den 31 augusti till den 4 september i Västerbotten, Värmland, Örebro, Södermanland, Gotland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge. De preliminära resultaten kommer från 721 undersökta bilar vid däckrazzior under periodens första dagar.

  Antal bilar Minst ett slitet däck (0–3 mm) Minst ett olagligt däck (<1,6 mm) Ej kollat tryck senaste månaden/vet ej Nästan punktering (1,6 bar eller mindre) Vinterdäck
Sverige -15* 721 st 25,0% 2,2% 65,6% 6,9% 5,3%
Sverige -14 525 st 28,2% 2,3% 70,9% 6,5% 5,0%
Sverige -13 2109 st 29,3% 3,4% 69,1% 7,0% 3,6%
Sverige -12 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7% 2,6%
Sverige -11 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6% 3,9%
Sverige -10 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3% 3,9%
Sverige -09 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4% 2,6%
Sverige -08 3102 st 28,8% 4,5% 69,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverige -07 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6% Uppgift saknas
Sverige -05 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6% Uppgift saknas

*Preliminära resultat

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck.

Mer information

För mer information, kontakta:

Följ Däckrazzia på Facebook