Var fjärde kör fortfarande med slitna däck

Resultat från Däckrazzia visar:

En av fyra stannade bilar hade minst ett däck med 3 mm eller sämre mönsterdjup, vilket är ungefär samma som vid förra årets däckrazzior. Andelen bilar med olagligt mönsterdjup under 1,6 mm var 2,4 procent, vilket är samma som 2015 men betydligt lägre än när däckrazziorna startade för drygt tio år sedan.

Andelen bilar med punktering eller på gränsen till punktering, alltså 1,6 bar eller lägre lufttryck, fortsätter att minska, detta trots att de flesta fortfarande inte kontrollerar lufttrycket i däcken. Drygt sju av tio tillfrågade vid däckrazziorna hade inte mätt lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast.

Regionala skillnader i vinterdäck på sommaren

Vid årets däckrazzior hade 4,7 procent vinterdäck, vilket är ungefär samma andel som förra året. Men här är det tydliga regionala skillnader.

– I norr, där nästan alla har dubbdäck på vintern, är andelen vinterdäck på sommaren lägre än i södra och västra Sverige. Exempelvis indikerar resultaten att så många som var tionde bil i Göteborg har vinterdäck på sommaren, medan motsvarande andel i Västerbotten är runt två procent, säger Rickard Cosini, NTF.

  Antal bilar Minst ett slitet däck (0–3 mm) Minst ett olagligt däck (<1,6 mm) Ej kollat tryck senaste månaden/vet ej Nästan punktering (1,6 bar eller mindre) Vinterdäck
Sverige 2016 927 st 26,3% 2,4% 72,6% 5,4% 4,7%
Sverige 2015 1393 st 24,3% 2,4% 66,9% 5,7% 4,5%
Sverige 2014 525 st 28,2% 2,3% 70,9% 6,5% 5,0%
Sverige 2013 2109 st 29,3% 3,4% 69,1% 7,0% 3,6%
Sverige 2012 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7% 2,6%
Sverige 2011 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6% 3,9%
Sverige 2010 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3% 3,9%
Sverige 2009 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4% 2,6%
Sverige 2008 3102 st 28,8% 4,5% 69,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverige 2007 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6% Uppgift saknas
Sverige 2005 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6% Uppgift saknas

Däckrazzior genomfördes i år den 29 augusti till den 2 september i Västerbotten, Värmland, Södermanland, Gotland, Skaraborg och Göteborg. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på sina däck och informera om varför detta är viktigt.

Mer information

För mer information, kontakta:

Följ Däckrazzia på Facebook