Sju av tio kollar inte däcktrycket

Resultat från Däckrazzia:

Förra veckan genomfördes däckrazzior i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Drygt sju av tio tillfrågade förare hade inte mätt däcktrycket den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast. Var femtonde kontrollerad bil (6,7 procent) hade så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punktering. Drygt 23 procent hade minst ett slitet däck med tre millimeter eller mindre mönsterdjup. Knappt tre procent hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup.

– Resultaten när det gäller däcktryck och mönsterdjup liknar dem från de senaste årens däckrazzior. På lite längre sikt, sedan vi startade med däckrazzior i Sverige, ser vi en trend att andelen bilar med slitna däck eller olagligt mönsterdjup minskar, säger Rickard Cosini, NTF.

Andelen vinterdäck på sommaren var den högsta noterade hittills: 11,9 procent. Detta kan delvis förklaras med fokus på södra Sverige i årets däckrazzia, med flest undersökta bilar i Västra Götaland och Skåne. I söder är andelen dubbfria vinterdäck på vintern större än i norr.

– De bilister som väljer vinterdäck på sommaren finns främst i gruppen som kör dubbfritt på vintern, eftersom det inte är lagkrav för dessa att skifta till sommardäck, vilket det ju är när det gäller dubbdäck, säger Rickard Cosini.

Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15–20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet.

  Antal bilar Minst ett slitet däck (0–3 mm) Minst ett olagligt däck (<1,6 mm) Ej kollat tryck senaste månaden/vet ej Nästan punktering (1,6 bar eller mindre) Vinterdäck
Sydsverige 2018* 512 st 23,2% 2,9% 72,5% 6,7% 11,9%
Sydsverige 2017* 479 st 24,0% 1,5% 75,9% 4,6% 8,7%
Sverige 2016 927 st 26,3% 2,4% 72,6% 5,4% 4,7%
Sverige 2015 1393 st 24,3% 2,4% 66,9% 5,7% 4,5%
Sverige 2014 525 st 28,2% 2,3% 70,9% 6,5% 5,0%
Sverige 2013 2109 st 29,3% 3,4% 69,1% 7,0% 3,6%
Sverige 2012 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7% 2,6%
Sverige 2011 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6% 3,9%
Sverige 2010 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3% 3,9%
Sverige 2009 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4% 2,6%
Sverige 2008 3102 st 28,8% 4,5% 69,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverige 2007 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6% Uppgift saknas
Sverige 2005 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6% Uppgift saknas

*Däckrazzior 2017 och 2018 genomfördes endast i södra Sverige.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Mer information

För mer information, kontakta:

Följ Däckrazzia på Facebook