Pressinbjudan: Däckrazzior – även detta speciella år

Det är alltid viktigt att göra rätt i trafiken. Därför blir det även i år däckrazzior på ett antal platser i Sverige, med start tisdagen den 1 september. Handsprit och skyddsmaterial blir tillsammans med mönsterdjupsmätare och lufttrycksmätare nu en del av utrustningen vid däckrazziorna.

Syftet med däckrazziorna är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt, samt att informera om energimärkningen av däck. Vid däckrazziorna samlas också statistik in, exempelvis om mönsterdjup, lufttryck och andelen bilar med vinterdäck på sommaren.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll.När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta.Däckkontrollen är frivillig.

Pressvisningar

Media är välkomna att närvara. I samband med dessa pressvisningar presenteras också resultat om hur bra de medverkande bilisterna är på att hålla koll på sina däck och hur trenderna ser ut sedan Däckrazzia första gången genomfördes i stor skala i Sverige 2005. 

Tisdag den 1 september 2020

Onsdag den 2 september 2020

Torsdag den 3 september 2020

Datum och tid ej klara

Anmälan uppskattas

Anmälan sker till respektive ansvarig för pressvisningen, se tabellen ovan. 

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens trafikkontroller, 2020 i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. 

För mer information, kontakta Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, tfn: 070-819 01 50.


Följ Däckrazzia på Facebook