Däckrazzia i Kristianstad

Sedan 2017 har Däckrazzia årligen genomförts i Kristianstad eller Hässleholm i slutet av sommaren. Resultaten visar att få har olagligt mönsterdjup, men många har slitna däck utan att veta om det. Många kör också på vinterdäck på sommaren och de flesta har för dålig koll på lufttrycket i däcken. Nu blir det åter Däckrazzia i Kristianstad.

De senaste sex åren har det varit Däckrazzia i slutet på sommaren i trakterna kring Kristianstad och Hässleholm. Sammanlagt har 447 bilar fått sina däck noggrant undersökta. Bilförarna har fått ökad kunskap om skicket på sina däck och råd om vad som är viktigt att tänka på när det gäller däcken. Råden handlar om mönsterdjup, lufttryck, rätt däck för rätt säsong och om hur energimärkningen kan ge stöd för att välja däck som gör att bilen rullar längre på en tank eller laddning. Nu genomförs årets Däckrazzia i Kristianstad.

Många har inte koll på när däcken börjar bli slitna

Drygt var femte bilist vid tidigare däckrazzior i Kristianstad och Hässleholm hade slitna däck utan att veta om det. När däcken slits minskar mönstrets möjlighet att leda undan vatten. Från cirka tre millimeter minskar greppet på våt väg mer. 

– Vet man om att däcken börjar bli slitna så kan man sänka hastigheten lite extra när det regnar, för att undvika risk för vattenplaning, säger Mats Hedfors, NTF.

Däcken är utslitna när mönsterdjupet når under den lagliga gränsen på 1,6 millimeter. Åtta av bilarna vid tidigare däckrazzior i Kristianstad och Hässleholm hade olagligt mönsterdjup på ett eller flera däck. Detta motsvarar knappt två procent och är något bättre jämfört med hur det brukar se ut i övriga delar av landet. Vid förra årets Däckrazzia hade nästan tre procent av alla i Sverige undersökta bilar olagligt mönsterdjup.

Vanligt med vinterdäck på sommaren

Nästan var tionde bil som undersökts vid tidigare däckrazzior i Kristianstad och Hässleholm hade vinterdäck på sommaren.

– Många kör med dubbfria vinterdäck på vintern i denna del av Sverige och en del låter vinterdäcken sitta kvar även på sommaren. Men dubbfria vinterdäck är anpassade för vinterväglag och kan ge sämre grepp på varma sommarvägar, säger Mats Hedfors.

Lufttrycket kollas för sällan av de flesta

Tre av fyra hade vid tidigare däckrazzior i området inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjorts senast. Bristen på koll visar sig också i statistiken över bilar med för lågt lufttryck i däcken. Nästan en av 20 kontrollerade bilar hade 1,6 bar eller mindre i tryck i ett eller flera däck, vilket kan betraktas som punktering eller gränsen till punktering. 

– För lågt tryck i däcken innebär inte bara att däckslitage och bränsleförbrukning ökar. Med för lågt tryck kan vägegenskaperna förändras och risken öka för att man tappar kontrollen över bilen vid en häftig inbromsning eller undanmanöver, säger Mats Hedfors.

Däckrazzior i olika delar av landet

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i år i Jämtland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. 

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. 

För mer information, kontakta:

Mats Hedfors, NTF, mats.hedfors@ntf.se, 070-656 54 23

Mattias Hjort, Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, 070-687 03 66, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 070-567 37 47

Bilagor: 

Tips för att ha koll på sina däck och underlag om energimärkning, däcktryck, mönsterdjup och vinterdäck på sommaren. 

Rapport med utförliga resultat från däckrazzior genomförda 2022 samt trender utifrån resultat av tidigare års däckrazzior.

Se även Däckrazzias pressrum på Mynewsdesk.

Följ Däckrazzia på Facebook