Däckrazzia visar att kunskapen om däcken behöver bli bättre

Vid förra årets Däckrazzia hade var femte bilist slitna däck utan att ha koll på det och drygt var tionde hade alldeles för dåligt lufttryck i däcken. Totalt kontrollerades 748 bilar vid 15 däckrazzior i Västra Götaland, Skåne och på Gotland. Nu blir det nya däckrazzior i olika delar av landet.

– Det finns mycket kvar att göra för att öka kunskapen om däcken, säger Rickard Cosini, NTF.

Dålig koll på mönsterdjupet

De flesta förare som körde med tre millimeter eller mindre mönsterdjup vid förra årets däckrazzior bedömde att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att var femte bil på Sveriges vägar körs av en förare som har tre millimeter eller mindre mönsterdjup på ett eller flera däck, utan att vara medveten om detta.

– Håll koll på mönsterdjupet. Om däcken börjar bli slitna ska man ta det extra försiktigt när det är vått på vägen, för att inte riskera att få vattenplaning. Mönstret behövs för att leda undan vattnet så att däcken får grepp mot vägbanan, säger Rickard Cosini.

Däck på personbilar är utslitna när mönsterdjupet når under 1,6 mm, som är den lagliga gränsen på sommaren. Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup bland undersökta bilar i förra årets Däckrazzia var 2,9 procent.

Många kör med för lite lufttryck i däcken

Förra årets Däckrazzia visar också på brister när det gäller lufttrycket i däcken. Var tredje tillfrågad förare hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken under den senaste månaden eller visste inte när det hade gjorts senast. Tolv procent hade minst 30 procent för lågt lufttryck i ett eller flera däck.

– Med för lågt lufttryck slits däcken fortare, bränsleförbrukningen ökar och stabiliteten försämras. Med sämre stabilitet kan risken för en trafikolycka vid en undanmanöver eller häftig inbromsning öka, Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.

Däckrazzior i olika delar av landet

Nu startar årets period med däckrazzior. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt. Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. 

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i år i Jämtland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. 

För mer information, kontakta:

Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, 070-819 01 50

Mattias Hjort, Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, 070-687 03 66, 
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 070-567 37 47

Bilagor: 

Tips för att ha koll på sina däck och underlag om energimärkning, däcktryck, mönsterdjup och vinterdäck på sommaren. 

Rapport med utförliga resultat från däckrazzior genomförda 2022 samt trender utifrån resultat av tidigare års däckrazzior.

Se även Däckrazzias pressrum på Mynewsdesk.

Följ Däckrazzia på Facebook