Däcktester och grepp viktigare än livslängd och bränsleförbrukning

När bilister ska välja sommardäck till bilen tycker flest att resultat i däcktest är den viktigaste frågan. Näst störst andel anger väggrepp när det är vått på vägen som mest prioriterat. Därefter kommer livslängd, varumärke, bränsleförbrukning och buller. Få anser att det är viktigast hur bra däck kan återvinnas. Och priset är endast en av flera viktiga frågor. Detta visar en färsk undersökning från Kantar.

Vid de årliga däckrazziorna är det många bilister som har slitna däck och några har så slitna däck att det är dags att byta till nya. I en ny undersökning genomförd av analysföretaget Kantar svarade 1500 personer i SIFO-panelen på frågor om vilka egenskaper hos däcken som värderas högst när det är dags att skaffa nya sommardäck. Undersökningen var beställd av Energimyndigheten och Däckbranschen.

Viktigaste frågan

37 procent tyckte att resultat i däcktest var den viktigaste frågan. 22 procent prioriterade väggrepp när det är vått på vägen och 14 procent värderade livslängd högst. Övriga alternativ som valdes som viktigast var varumärke (8 procent), bränsleförbrukning kopplat till rullmotstånd (6 procent), buller (6 procent) och hur bra materialet i däcken kan återvinnas (1 procent). Det fanns också en kategori ”annat” och de som valde detta som första alternativ angav till exempel pris, lagerstatus eller rekommendation.

I undersökningen fick respondenterna rangordna de fem viktigaste egenskaperna. När alla svar vägs samman så hamnar väggreppet när det är vått på vägen högst upp i listan av vad bilisterna värderar vid köp av nya sommardäck.

– Vi tolkar resultatet som att den egna säkerheten rangordnas högre än andra hållbarhetsfrågor såsom däckens livslängd, bränsleförbrukning, buller och återvinning, när det är dags att byta däck, säger Joakim Norin, affärsområdeschef på Kantar.

– Vi ser även skillnader mellan olika målgrupper. Bland de som kör över 3000 mil om året är det fler som anger väggrepp när det är vått på vägen den viktigaste egenskapen. Väggreppet är även något viktigare bland kvinnor än bland män samt i åldersgruppen 65–79 år, säger Joakim Norin.

Priset en av flera viktiga frågor

Prisets betydelse togs upp i en egen fråga. Här angav tre av fyra att priset är en av flera viktiga frågor. Endast ett fåtal angav att priset är den viktigaste frågan.

– Män anser i högre utsträckning att priset är den viktigaste frågan medan andelen som inte tycker att priset är särskilt viktigt är högre bland personer som kör över 3000 mil om året samt i åldersgruppen 65–79 år, säger Joakim Norin.

Däckrazzior genomförs årligen för är att öka kunskapen om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens ordinarie trafikkontroller.


För mer information, kontakta:

Joakim Norin, Kantar, joakim.norin@kantar.com, 070-835 39 22

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 070-567 37 47

Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Mattias Hjort, Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, 070-819 01 50

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, 070-687 03 66, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Se även Däckrazzias pressrum på Mynewsdesk.

Följ Däckrazzia på Facebook