Nya däckrazzior i Skaraborg

Däck med olagligt mönsterdjup, förare som inte har koll på att däcken börjar bli slitna och för lite lufttryck i däcken är några av resultaten från tidigare däckrazzior i Skaraborg. Nu är det dags igen.

De senaste två åren har drygt 300 bilar fått sina däck undersökta vid däckrazzior i Skaraborg. Föraren får vid däckrazziorna reda på mönsterdjup och lufttryck samt goda råd om vad som är viktigt att tänka på när det gäller däcken. Förarna får också svara på några frågor. Däckkontrollen är en frivillig del, som genomförs efter polisens ordinarie inspektion. 

– Vi ökar kunskapen hos förarna vi möter, men vi får också in värdefull statistik. Genom däckkontrollerna får vi en bild av skicket på däcken som rullar i trafiken. Vi får också en bild av hur medvetna bilisterna är om vad man behöver ha koll när det gäller däcken, säger Petra Hansson, NTF Skaraborg.

Slitna utan att föraren vet om det

Av de bilar som hade däck som börjar bli slitna, med ett mönsterdjup på tre millimeter eller mindre, var 66 av förarna inte medvetna om detta.

– Från cirka tre millimeters mönsterdjup ökar risken för vattenplaning när det är vått på vägen mer. Om man tittar till sina däck regelbundet vet man när de börjar bli slitna. Då kan man kompensera genom att ta det extra försiktigt när det regnar, säger Petra Hansson.

Minsta tillåtna mönsterdjup på personbilar på sommaren är 1,6 millimeter. Vid de senaste två årens däckrazzior i Skaraborg hade sju bilar däck med olagligt mönsterdjup.

Bättre koll på lufttrycket i Skaraborg

Skaraborgarna utmärkte sig positivt vid tidigare däckrazzior när det gäller kontroll av lufttrycket i däcken. Nästan varannan uppgav att lufttrycket på bilens däck hade kontrollerats den senaste månaden. Detta är tydligt bättre en genomsnittet vid alla däckrazzior, där endast ungefär var tredje hade kontrollerat trycket den senaste månaden.

– Även om vi förefaller vara bättre på att kontrollera lufttrycket i däcken i Skaraborg är det ändå varannan som inte gör det tillräckligt ofta, det vill säga minst en gång i månaden, säger Petra Hansson.

Bristen på kontroll av lufttrycket märks också i statistiken över lufttryck i däcken. Drygt var tionde bil vid däckrazziorna i Skaraborg 2021 och 2022 hade minst 30 procent för lågt tryck i ett eller flera däck.

– Med för lågt tryck i däcken kan väghållningen påverkas negativt och det kan bli trafikfarligt vid till exempel en undanmanöver. Dessutom ökar bränsleförbrukningen och däcken slits mer, säger Petra Hansson.

Däckrazzior i olika delar av landet

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i år i Jämtland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. 

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. 

För mer information, kontakta:

Petra Hansson, NTF, petra.hansson@ntf.se, 070-606 22 54

Mattias Hjort, Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, 070-687 03 66, 
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 070-567 37 47

Bilagor: 

Tips för att ha koll på sina däck och underlag om energimärkning, däcktryck, mönsterdjup och vinterdäck på sommaren. 

Rapport med utförliga resultat från däckrazzior genomförda 2022 samt trender utifrån resultat av tidigare års däckrazzior.

Se även Däckrazzias pressrum på Mynewsdesk.

Följ Däckrazzia på Facebook