Däckrazzior 2022

Däckrazzior genomförds 2022 i slutet av augusti och första halvan av september. Planering av var däckrazzior kommer att arrangeras pågår.

Följ Däckrazzia på Facebook