Pressinbjudan: Däckrazzior nästa vecka

Nästa vecka genomförs årets däckrazzior. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på sina däck och informera om varför detta är viktigt. Vid däckrazziorna samlas också statistik in, exempelvis om mönsterdjup, lufttryck och andelen bilar med vinterdäck på sommaren.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Pressvisningar

Media är välkomna att närvara. I samband med dessa pressvisningar presenteras också resultat om hur bra (eller dåliga) de medverkande bilisterna är på att hålla koll på sina däck och hur trenderna ser ut sedan Däckrazzia första gången genomfördes i stor skala i Sverige 2005.

Måndagen den 27 augusti 2018

Onsdagen den 29 augusti 2018

Torsdag den 30 augusti 2018

Anmälan uppskattas

Anmälan sker till respektive ansvarig för pressvisningen, se tabellen ovan.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs 2018 i Västra Götal-and, Gotland och Skåne.

För mer information, kontakta Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, tfn: 070-819 01 50.

Följ Däckrazzia på Facebook