Bakgrund

När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland finns någon däckrisk med i var sjunde trafikolycka med dödlig utgång. Exempel på däckrisker är för väglaget olämpliga däck, slitna däck och däck med dåligt lufttryck.

I Finland har polisen, Bildäcksförbundet och Trafikskyddet (Finlands motsvarighet till NTF) sedan 1997 gemensamt arrangerat Däckrazzia. Satsningen har fått stort genomslag och människor har varit positivt inställda.

Däckrazzia med Däckkollen genomfördes i Sverige första gången 2004 i mindre skala i Sörmland, med den finska satsningen som förebild. Stärkta av det positiva resultatet 2004 utökades satsningen 2005 och till och med 2023 har Däckkollen genomförts vid över 680 tillfällen runt om i Sverige.

Däckrazzia 20 år!

När Däckrazzia startade i Sverige för 20 år sedan var det många fler än idag som körde på däck med ett mönsterdjup på under 1,6 mm i däckrazzias kontroller. Resultatet omsatt till alla bilar i Sverige innebär nu över 100 000 färre med olagligt mönsterdjup på vägarna.

Däckrazzia har också bidragit till ökad kunskap i andra hållbarhetsfrågor, till exempel varför det är viktigt att ha rätt lufttryck i däcken samt om energimärkningen som stöd vid val av nya däck.

I slutet av augusti och början av september fortsätter Däckrazzia att påminna om vikten av att ha koll på sina däck, bland annat genom Däckkollen, där bilister erbjuds få sina däck undersökta.

Följ Däckrazzia på Facebook