Bakgrund

När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland finns någon däckrisk med i var sjunde trafikolycka med dödlig utgång. Exempel på däckrisker är för väglaget olämpliga däck, slitna däck och däck med dåligt lufttryck.

I Finland har polisen, Bildäcksförbundet och Trafikskyddet (Finlands motsvarighet till NTF) sedan 1997 gemensamt arrangerat däckrazzior. Satsningen har fått stort genomslag och människor har varit positivt inställda. Andelen slitna däck i Finland har sedan 1997 minskat tydligt.

Däckrazzior genomfördes i Sverige första gången 2004 i mindre skala i Sörmland, med den finska satsningen som förebild. Stärkta av det positiva resultatet 2004 utökades satsningen 2005 och till och med 2020 har över 600 däckrazzior genomförts runt om i Sverige.

Följ Däckrazzia på Facebook